Svensktillverkade takprodukter

Övriga takbrunnar


Insticksbrunn för UV-system

Uv-2

Insticksbrunnen är avsedd att användas vid renovering av UV-system, och då stickas ned i befintlig UV-brunn och tätas med medföljande gumminippel/ring. Brunnen finns för instick i 2” och 3” UV-system. Brunnen består av en fläns, en kopp (YD: 140 mm, djup: 50 mm) och anslutningsrör. Instick till 2” har en rördiameter på 40 mm (L: 80 mm), och tätas med en 50/40 gumminippel. Instick till 3” har en rördiameter på 70 mm (L: 150 mm), och tätas med tätringar av 12 mm cellgummi. Kan fås obehandlad, primad med asfaltslösning, eller med takduk. Exempel på dukar: Alkorplan, Derbigum, Protan, Sarnafil, Sikaplan, SBS. Levereras med lövsil och flödesreglerare.

Brunn med elvärme

Inbyggd elvärme kan fås på takbrunnar med dimensionerna Ø 75 och Ø 110 mm. Brunnen är försedd med en värmeslinga(silikonmatta), 230 V, elvarme_brunnmed inbyggd termostat. Effekten är 30 W på 110-brunnen, och 14 W på 75-brunnen. Kabeln är monterad runt röret på flänsens undersida. Brunnen kopplas till elnätet via en 1,5 meter lång kallkabel. Anslutning skall göras av behörig elektriker. Förlägg alltid värmekabeln minst 10 mm från brännbart material.

Specialbrunnar

vinkldukvit

Vi vet att våra brunnar inte passar överallt, och därför tillverkar vi också specialbrunnar efter Era önskemål. Det kan röra sig om allt från vinklade brunnar till mer komplicerade lösningar. För att undvika missförstånd så vill vi gärna ha en skiss eller en ritning från Er när vi skall offerera specialbrunnar.

Kabelgenomföring

kabelgmf

Kabelgenomföringarna finns i dimensionerna Ø 22 och Ø 51 mm. De kan fås för montering på papptak eller duktak, i utförande som beskrivits ovan för takbrunnar.

 

Specialsilar

Silar

Till våra takbrunnar medföljer cylindersilar, och de kan också köpas separat. Ett alternativ är kupolsilen som skruvas fast i brunnen, för att förhindra att den försvinner eller förstörs.
Vår terassil med lock är avsedd att stå uppe på tätskiktet, diameter 150 mm, valfri höjd.